Mở cửa: 8h30 - 19h |||
ĐÃ KẾT THÚC
.
Ngày
Giờ
Phút
Giây
ĐĂNG KÝ VOUCHER
.
Ngày
Giờ
Phút
Giây

TẶNG VOUCHER CẮT KÍNH CẬN

  • Tặng 200 voucher cắt kính cận
  • Giảm 15% trên tổng giá trị hoá đơn
  • Showroom: 114 Đại Cồ Việt, HBT, HN
  • Thời gian áp dụng: 30/04 - 03/05
57 1 scaled

TẶNG VOUCHER CẮT KÍNH CẬN

  • Tặng 200 voucher cắt kính cận
  • Giảm 15% trên giá trị hoá đơn
  • Showroom: 114 Đại Cồ Việt, HBT, HN
  • Thời gian áp dụng: 30/04 - 03/05
57 1 scaled

THƯƠNG HIỆU

1. Thương hiệu
2. Tính năng
3. Độ cận
4. Độ viễn
5. Chiết suất
6. Khoảng giá