Mở cửa: 8h30 - 19h |||

Giới tính

Khoảng giá

Thương hiệu

Chất liệu

Kiểu gọng

Dáng mắt

2.990.000 

2.990.000 

540.000 

1.250.000 

1.250.000 

Đối với gọng kính: Bảo hành 1 đổi 1 từ 06 tháng đến 12 tháng, tuỳ sản phẩm

Đối với mắt kính: Bảo hành 1 đổi 1 từ 06 tháng đến 12 tháng, tuỳ sản phẩm

 

 

Đối với gọng kính: Bảo hành 1 đổi 1 từ 06 tháng đến 12 tháng, tuỳ sản phẩm

Đối với mắt kính: Bảo hành 1 đổi 1 từ 06 tháng đến 12 tháng, tuỳ sản phẩm

 

 

THƯƠNG HIỆU

1. Giới tính

2. Khoảng giá

3. Thương hiệu

4. Chất liệu

5. Kiểu gọng

6. Dáng mắt

1. Thương hiệu
2. Tính năng
3. Độ cận
4. Độ viễn
5. Chiết suất
6. Khoảng giá